Verzekeringen

Al meer dan 50 jaar kan u vertrouwen op het professionalisme van Touring, of u nu dicht bij huis bent of aan de andere kant van de wereld. 24u/24, 7d/7 bieden onze bijstandscentrales u een luisterend oor. Zo kunnen ze op heel korte termijn reageren om de vervelende gevolgen van een ongeval, autopech of een gezondheidsprobleem zoveel mogelijk te beperken. Meertalige consulenten, ervaren medisch personeel en een vloot van meer dan 12.000 interventievoertuigen, 8 medische vliegtuigen en 70 helikopters staan er garant voor dat u uw vakantie in zo gunstig mogelijke omstandigheden kan beëindigen.

Algemene Info over Touring Reisverzekeringen

Al meer dan 50 jaar kan u vertrouwen op het professionalisme van Touring, of u nu dicht bij huis bent of aan de andere kant van de wereld. 24u/24, 7d/7 bieden onze bijstandscentrales u een luisterend oor. Zo kunnen ze op heel korte termijn reageren om de vervelende gevolgen van een ongeval, autopech of een gezondheidsprobleem zoveel mogelijk te beperken. Meertalige consulenten, ervaren medisch personeel en een vloot van meer dan 12.000 interventievoertuigen, 8 medische vliegtuigen en 70 helikopters staan er garant voor dat u uw vakantie in zo gunstig mogelijke omstandigheden kan beëindigen.

Annuleringsverzekering

De annuleringsverzekeringen van Touring zijn de meest volledige op de markt. Touring komt onder meer tussen bij :

Medische redenen:
• Overlijden, ernstige ziekte, ongeval (verzekeringsnemer of familielid tot 2de graad, gastgezin, kinderoppas)
• Voorafbestaande ziekte v/d verzekerde en een familielid tot de 2de graad (stabiel dag van reservatie en indien geen medische tegenindicatie vd dokter)
• Zwangerschapsverwikkelingen
• Zwangerschap van de begunstigde
• Inenting (verzekeringsnemer kan niet ingeënt worden omwille van medische redenen)
• Oproeping voor orgaantransplantatie

Persoonlijke redenen: werk/studies:
• Ontslag (+ ook van plaatsvervanger)
• Nieuwe arbeidsovereenkomst (min. 3 maand)
• Intrekking van reeds toegestane vakantie (ernstige ziekte, ongeval of overlijden van collega plaatsvervanger)
• Verplichte aanwezigheid verzekerde die een vrij of zelfstandig beroep uitoefent (niet beschikbaarheid prof. plaatsvervanger door ziekte, ongeval of overlijden)
• Tweede zit (examens < 30 dg. na terugreis)
• Oproeping als beroepsmilitair
• Oproeping als getuige of jurylid voor het Hof van Assisen

Persoonlijke redenen: ‘goederen’ :
• Diefstal of volledige immobilisatie van het voertuig agv ongeval of brand binnen de 5 dagen voor vertrek
• Aanzienlijke materiële schade aan woning (binnen de 30d voor vertrek, aanwezigheid begunstigde noodzakelijk)
• Vertraging op het ogenblik van inscheping tgv verkeersongeval, brand of pech

Persoonlijke redenen: privé-evenementen:
• Kidnapping/verdwijning van een minderjarig kind - kleinkind
• Oproeping voor adoptie
• Visum of Esta (weigering aflevering door autoriteiten)
• Annulering door de reisgezel
• Echtscheiding ( procedure bij de rechtbank na reservatie) en feitelijke scheiding (verandering van domicilie na de reservatie)
• Diefstal met geweld van identiteitspapieren, vervoersbewijzen (72 u vóór afreis)
• Huwelijksreizen


Prijs: 8 % van de totale reissom (Min 35 € per polis, excl. 3 € poliskosten)

Bijstandsverzekering 'Travel Protect'

Dankzij een volledig aanbod reisbijstandsverzekeringen en een steeds groeiende ervaring beantwoordt Touring aan eenieders persoonlijke behoeften. Met Touring kijkt u uit naar een geslaagde vakantie.

De bijstandsverzekering 'Touring Travel Protect' omvat:

Personenbijstand : Medische redenen:
• Repatriëring wegens ziekte of ongeval (vervroegd vertrek of verlenging verblijf) en voor orgaantransplantatie
• Tussenkomst in geval van ongeval of ziekte (ter plaatse): medische kosten, hospitalisatie, apotheker (mits voorschrift), tandarts, hotelonkosten (bij verlenging)
• Vervoer van de plaats van ongeval naar ziekenhuis en vervoer van verblijfsplaats naar ziekenhuis
• Medische post-operatiekosten in het land van woonplaats en ambulante kosten
• Verzending van geneesmiddelen, prothesen, brillen
• Aankoop of huren van een rolstoel/ krukken
• Bezoek aan een begunstigde opgenomen in een buitenlands ziekenhuis
• Terugkeer van kinderen in geval van hospitalisatie van de begeleider
• Repatriëring huisdieren (hond/kat)
• Repatriëring van het stoffelijk overschot
• Voorafbestaande ziekte verzekerde (stabiel dag van vertrek)

Personenbijstand : Varia
• Opsporings- en reddingskosten
• Telecommunicatiekosten
• Tolkkosten
• Dringende boodschappen
• Hulp aan ouderen en gehandicapten
• Toesturen van bagage
• Transfer van geldsom
• Borgsom voor invrijheidstelling

Personenbijstand : Vervroegde terugreis
• Hospitalisatie familie tot 2de graad
• Verdwijning minderjarig kind (<16jaar)
• Overlijden familielid 2de graad
• Zwaar schadegeval aan woonplaats

Bagage:
• Diefstal met geweld of vastgestelde aanranding
• Gedeeltelijke of totale vernietiging
• Vertraging van de aflevering door de luchtvaart-maatschappij op de bestemming (heenreis) minstens 12u: 300€ eerst aankopen.
• Diefstal of verlies van identiteitspapieren:
Tussenkomst in administratieve kosten ter vervanging van deze documenten: 125€
• Dekking voor rolstoel


Prijs: 4 € per persoon per dag in Europa (Min 15 € per persoon, excl. 3 € poliskosten)

Optie Bijstand Voertuig In Europa

• Pechverhelping en sleping in België op de dag van vertrek/terugkeer
• Pechverhelping en sleping in Europa
• Vervangwagen gedurende 5 dagen
• Vervangchauffeur

Prijs: 2,5 € per voertuig , per dag met een minimum van 15 € per voertuig

(enkel mogelijk in combinatie met een bijstandsverzekering 'Travel Protect'

All In Formule:

Annulering

Medische redenen
• Overlijden, ernstige ziekte, ongeval (verzekeringsnemer of familielid tot 2de graad, gastgezin, kinderoppas)
• Voorafbestaande ziekte v/d verzekerde en een familielid tot de 2de graad (stabiel dag van reservatie en indien geen medische tegenindicatie vd dokter)
• Zwangerschap en –verwikkelingen vd begunstigde
• Inenting (weigering omwille van medische redenen)
• Oproeping voor orgaantransplantatie

Persoonlijke redenen: werk/studies
• Ontslag (+ ook van plaatsvervanger)
• Nieuwe arbeidsovereenkomst (min. 3 maand)
• Intrekking van toegestane vakantie (ernstige ziekte, ongeval of overlijden van collega plaatsvervanger)
• Verplichte aanwezigheid verzekerde die een vrij of zelfstandig beroep uitoefent
• Tweede zit (examens < 30 dg. na terugreis)
• Oproeping als beroepsmilitair
• Oproeping als getuige/ jurylid vh Hof van Assisen

Persoonlijke redenen: ‘goederen’
• Diefstal of volledige immobilisatie van het voertuig agv ongeval of brand binnen de 5 dagen voor vertrek
• Aanzienlijke materiële schade aan woning (binnen de 30d voor vertrek, aanwezigheid begunstigde noodzakelijk)
• Vertraging op het ogenblik van inscheping tgv verkeersongeval, brand of pech

Persoonlijke redenen: privé-evenementen
• Oproeping voor adoptie
• Visum of Esta (weigering door autoriteiten)
• Annulering door de reisgezel
• Echtscheiding ( procedure bij rechtbank na reservatie) en feitelijke scheiding (verandering van domicilie na de reservatie)
• Diefstal met geweld van identiteitspapieren, vervoersbewijzen (72 u vóór afreis)

Personenbijstand

Medische redenen
• Repatriëring wegens ziekte of ongeval (
• Tussenkomst in geval van ongeval of ziekte (ter plaatse): medische kosten, hospitalisatie, apotheker (mits voorschrift), tandarts, hotelonkosten (bij verlenging)
• Vervoer van de plaats van ongeval naar ziekenhuis en vervoer van verblijfsplaats naar ziekenhuis
• Medische post-operatiekosten en ambulante kosten
• Verzending geneesmiddelen, prothesen, brillen
• Aankoop of huren van een rolstoel/ krukken
• Bezoek aan een begunstigde opgenomen in een buitenlands ziekenhuis
• Terugkeer van kinderen in geval van hospitalisatie van de begeleider
• Repatriëring huisdieren (hond/kat)
• Repatriëring van het stoffelijk overschot
• Voorafbestaande ziekte verzekerde (stabiel dag van vertrek)

Varia
• Opsporings- en reddingskosten
• Telecommunicatiekosten & Tolkkosten
• Hulp aan ouderen en gehandicapten
• Toesturen van bagage
• Transfer van geldsom
• Borgsom voor invrijheidstelling

Vervroegde terugreis
• Hospitalisatie & overlijden familie tot 2de graad
• Verdwijning minderjarig kind (<16jaar)
• Zwaar schadegeval aan woonplaats

Bagage:
• Diefstal met geweld of vastgestelde aanranding
• Gedeeltelijke of totale vernietiging
• Vertraging van de aflevering door de luchtvaart-maatschappij op de bestemming (heenreis) minstens 12u: 300€ eerst aankopen.
• Diefstal of verlies van identiteitspapieren:
Tussenkomst administratieve kosten:vervanging vd documenten: 125€
• Dekking voor rolstoel

Prijs: 10 % van de totale reissom (Min 25 € per persoon/begonnen maand, excl. 3 € poliskosten)

De beschrijving van deze waarborgen is slechts een beperkte weergave. Lees de precontractuele info en de algemene voorwaarden van de producten voorafgaand aan de ondertekening van uw contract.

Contacteer ons voor alle info en voorwaarden betreffende de verschillende verzekeringen van Touring.

Verzekeringen

Hebt u een vraag voor ons?

Stel ze hier!